INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Prosta delovna mesta
zaposlitev June 11, 2018

Na Inštitutu Sofijin izvir Maribor razpisujemo prosti delovni mesti:

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA (2 osebi)

Uporaba izrazov

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Pogoji:

 • najmanj V. stopnja izobrazbe pedagoške smeri
 • veselje do dela s predšolskimi otroci
 • aktivno znanje nemškega jezika
 • pripravljenost na permanentno izpopolnjevanje in učenje
 • pripravljenost za kreativno timsko delo in osebnostni razvoj
 • poznavanje programa Word in elektronske pošte
 • komunikacijske veščine
 • oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (predložitev pisne izjave)
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (predložitev pisne izjave)
 • vozniški izpit B kategorije

Prednosti:

 • pridobljena izobrazba »vzgojitelj predšolskih otrok«
 • zaključena waldorfska specializacija
 • izkušnje v waldorfskih institucijah
 • poznavanje waldorfske pedagogike
 • več kot 3 leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih
 • znanje angleškega jezika

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas
 • zaposlitev za določen čas enega leta z obdobjem poskusnega dela 3 mesecev, s pričetkom 1.9.2018
 • zanimivo in dinamično delovno okolje

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili pošljite na naš naslov: Inštitut Sofijin izvir Maribor, Waldorfski vrtec Studenček, Valvasorjeva ulica 94, 2000 Maribor. Upoštevali bomo prijave, ki bodo na naš naslov prispele do vključno ponedeljka 25.6.2018.

V Mariboru, 11. junija 2018

Viktorija Kovačič, direktorica