INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

prosti mesti za strokovno prakso in pomočnika w.vzgojitelja-pripravnik
zaposlitev July 6, 2018

Maribor, 6.7.2018

1. RAZPIS ZA OPRAVLJANJE STROKOVNE PRAKSE

Namen strokovne prakse v podjetju je seznanitev s prakticnim izvajanjem razlicnih aktivnosti in pridobivanje praktičnih izkušenj v waldorfskem vrtcu. Praktično delo v vrtcu predstavlja pomemben sestavni del študijskega izobraževalnega procesa. Za diplomante oz. študente je to priložnost, da pridobljena teoretična znanja in spoznanja s fakultete, dopolnjujejo s praktičnimi izkušnjami, ki si jih pridobijo pri izvajanju konkretnih nalog v delovnih okoljih, ki so znana kot primeri dobre prakse, na področju vzgojnega dela v skupini in individualno.

Strokovna praksa bo zajemala spoznavanje z delom z otroki v vseh starostnih obdobjih od 11. meseca starosti do vstopa v šolo in vključevanju v vsa področja delovanja vrtca. Praksa se bo izvajala pod mentorstvom mentorja, dolgoletnega waldorfskega vzgojitelja.

Zaželjena je že vključenost ali pripravljenost na vključitev v waldorfski seminar.

 

2. RAZPIS ZA DELOVNO MESTO »WALDORFSKI VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA-PRIPRAVNIK« (m/ž)

(krajši delovni čas – 20 ur na teden – 3 osebe)

Naša pričakovanja:

  • imate zaključeno šolanje pedagoške ali socialne usmeritve;
  • zelo zaželeno je zaključeno specialistično waldorfsko izobraževanje ali vključenost v izobraževanje ali vsaj namen za vključitev;
  • interes in veselje do waldorfske pedagogike in novih pedagoških pristopov, ki jih razvijamo v našem Inštitutu;
  • velika mera emocionalne in socialne inteligence;
  • prizadevanje za osebnostni razvoj.

Naloge se bodo izvajale pod mentorstvom mentorja, dolgoletnega waldorfskega vzgojitelja.

V kolikor se nam želite pridružiti, vaše pisne ponudbe z življenjepisom z veseljem pričakujemo na naslovu: Waldorfski vrtec Studenček, Valvasorjeva ulica 94, 2000 Maribor.

Ponudbo (krajše motivacijsko pismo) in življenjepis nam pošljite najpozneje do torka, 14.8.2018.

Petra Mohorič, ravnateljica

Priloge