INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Iščeš delo pomočnika vzgojitelja?
zaposlitev June 29, 2023

Vam je delo z otroki v veselje in izziv? Vas zanima celosten pristop za optimalen razvoj otroka in se ob delu želite učiti in izpopolnjevati? Znate svojo kreativnost udejanjiti in sodelovati v timu? Če je vaš odgovor pritrdilen, vabljeni naprej k branju.

Naš zavod, v okviru katerega deluje Waldorfski vrtec Studenček, ima visoke ideale na področju pedagoškega dela in pristopa do otrok. V svoj tim sodelavcev medse vabimo novega VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIKA VZGOJITELJA

Iščemo osebo-sodelavca, ki ima:

* najmanj V. stopnja izobrazbe pedagoške smeri »vzgojitelj predšolskih otrok«

* veselje do dela s predšolskimi otroki

* pripravljenost na permanentno izpopolnjevanje in učenje

* pripravljenost za kreativno timsko delo in osebnostni razvoj

* poznavanje programa Word in elektronske pošte

* komunikacijske veščine

* oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (predložitev pisne izjave)

* da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (predložitev pisne izjave)

PREDNOSTI KANDIDATA:

* vključenost ali interes za vključitev v izobraževanje z namenom pridobitve waldorfske izobrazbe/specializacije

* poznavanje waldorfske pedagogike

* vsaj 1 leto delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih

* prednost imajo kandidati že vključeni v waldorfsko izobraževanje in najmanj 6. stopnjo pedagoške usmeritve oz. 1. bolonjsko stopnjo

NUDIMO:

* zaposlitev za polni delovni čas

* zaposlitev za določen čas 12 mesecev z obdobjem poskusnega dela 3 mesecev, pričetek dela september 2023

* prijazno in vzpodbudno delovno okolje

Če se najdete v filozofiji našega zavoda, ki si jo lahko podrobneje ogledate tudi na naši spletni strani (www.waldorfska-pedagogika.si) in se vidite na takšnem delovnem mestu, potem se nam s prošnjo in priloženim CV oglasite preko elektronske pošte (info@sofijinizvir.si) – v zadevo pa dopišite: razpis. Upoštevali bomo prijave, ki bodo na naš naslov prispele do vključno 10.7.2023. Prosimo vas, da se prijavite zares tisti, ki vas delo zelo zanima in bi ga opravljali s srcem in veseljem – saj s tem prihranimo vaš in naš dragoceni čas.

Ustrezne kandidate bomo povabili na razgovor na sedež podjetja.

 

V besedilu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol