INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Pomoč pri reševanju prostorske problematike vrtca
novica August 17, 2021

PROJEKT ZAGOTAVLJANJA NUJNIH PROSTORSKIH POGOJEV ZA NADALJNJE DELOVANJE WALDORFSKEGA VRTCA STUDENČEK

Predstavitev našega strokovnega delovanja

Trenutno imamo 96 vključenih otrok in čakalno listo za 2 leti naprej. Vrtec deluje na dveh lokacijah v objektih, ki jih imamo v najemu. Skupaj zaposlujemo 20 oseb.  V enoti Studenček na Valvasorjevi ulici imamo trenutno 66 otrok in najemamo prostore od Mestne občine Maribor. V enoti Čarobni vrt na Pekrski cesti pa je 30 otrok in najemamo prostore od zasebnega podjetja.

Waldorfski vrtec Studenček deluje od leta 2011 pod okriljem Inštituta Sofijin izvir, zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor (v nadaljevanju inštitut), ki deluje kot zasebni nepridobitni zavod. Inštitut je ustanovljen na podlagi civilne iniciative staršev in strokovne pobude vzgojiteljic. Sledimo najnovejšim strokovnim smernicam, ki temeljijo na humanistični pedagoški teoriji in predvsem antropozofiji, katere utemeljitelj je avstrijski filozof Rudolf Steiner.

20191217_090459 

V pedagoškem procesu skupaj z otroki vrtnarimo in ročno izdelujemo igrače ali druge uporabne stvari izključno iz naravnih materialov. Smo ekološko naravnani in v vrtcu ne uporabljamo plastike. Skrbimo za zdravo prehrano in uporabljamo ekološko oziroma biološko-dinamično pridelana živila. Otroci se igrajo na prostem vsak dan v vsakem vremenu in tedensko izvajamo tudi gozdni vrtec. Pozimi  z manjšimi skupinami obiščemo pohorske strmine, kjer se učimo prvih smučarskih zavojev. Skupaj z otroki vsak dan umetniško ustvarjamo, plešemo in pojemo ter pripravljamo lutkovne predstave. Otrokom omogočamo veliko proste igre, kjer lahko razvijajo socialne sposobnosti, mehke veščine in samostojnost. Omogočamo prosto igro in dejavnosti, ki pri otrocih spodbujajo razvoj njihove domišljije, ki je ključna za kasnejše ustvarjalne potenciale. Naša največja želja je možnost pridelave lastnih zelišč in zelenjave ter skrb za male živali. Zaradi prostorske stiske smo naštete aktivnosti do sedaj izvajali v zelo omejenem obsegu.  Otroku želimo približati naravno in preprosto arhaično življenje, ki je osnova naravoslovja in vsega kasnejšega razvoja človeške družbe. Otrokom, staršem in zaposlenim zagotavljamo spoštljivo, nestresno, zdravju in trajnostnemu razvoju prijazno okolje. Z veliko individualnega pristopa izvajamo v jasličnih programih obravnavo/nego otroka z ljubečo pozornostjo po pediatrinji Emmi Pikler.

dav

Poudarjamo pomen pristnega in brezskrbnega otroštva za razvoj ustvarjalnih potencialov posameznika.  Na otroka gledamo tudi v duhu misli nemškega filozofa Schopenhauerja:   »Vsak otrok je na neki način genij in vsak genij je na neki način otrok«. Naš individualni pristop do otroka in staršev omogoča spoštovanje različnosti  ter  omogočanje svobode vsakega udeleženca v skupnem procesu.

Sodobni čas že zahteva posameznike z novimi osebnimi sposobnostmi in kvalitetami. Socialni čut in visoke etične vrednote posameznika so edina možna pot k trajnostni družbi. Zato je trenutni izobraževalni sistem potreben korenite prenove. Mi smo tukaj zato, da razvijamo naravno inteligenco, le Človek lahko vzgoji Človeka.

Z waldorfsko pedagogiko smo uspeli v 29. letih delovanja na tem področju navdušiti več generacij staršev, javnosti in mladih sodelavcev. Predlagamo ogled kratkega predstavitvenega filma o nas: https://www.youtube.com/watch?v=MRmUiekFZh0

 V  vseh letih našega delovanja smo vpeti v bogato mednarodno strokovno sodelovanje  z institucijami in posamezniki, ki so s svojim znanjem še obogatili naše delovanje.

Nujno potrebujemo ustrezne prostore za nadaljnje uspešno delovanje naše enote Čarobni vrt

Obstoj enote Čarobni vrt je trenutno ogrožen, ker nam je podjetje, ki ima v lasti ta objekt, v mesecu juniju 2021 odpovedalo nadaljnje sodelovanje, tako da se moramo do maja 2022 izseliti. Z lastnim delom so vzgojiteljice v tej enoti zasadile prekrasen vrt, ki ga otroci uporabljajo kot svoje igrišče in naravno ustvarjalno okolje. Izračunali smo, da smo v ta objekt vložili v 6. letih cca. 140.000€, sedaj pa se moramo izseliti in nimamo ničesar. Starši in zaposleni smo se znašli v veliki stiski.  

vrt_

Iskanje ustrezne rešitve

Najti in najeti ustrezno velike prostore za vrtec je v našem mestu skoraj nemogoče, saj je najem povezan, ne le z visoko najemnino, ampak z investiranjem v (predpisano) preureditev prostorov za potrebe vrtca, kar vključuje tudi ustrezno veliko zemljišče za otroško igrišče. Sedaj vemo, da bi bilo dolgoročno smotrneje odplačevati posojilo in imeti lastne prostore, kakor pa enaka sredstva vlagati v prostore, ki niso v naši lasti in nam ne omogočajo dolgoročne varnosti in stabilnosti v delovanju.

Zadnji dve leti zaposleni in starši intenzivno iščemo ustrezno nepremičnino za odkup. Za cca. 40 otrok potrebujemo vsaj 1000 m2 veliko zemljišče za novogradnjo ali objekt za preureditev vsaj z 350 do 400 m2 površine z pripadajočo  parcelo cca. 700 m2. Nepremičnine v industrijski coni ali ob prometnicah in obvoznicah seveda niso primerne.

Želimo si da je v neposredni bližini objekta narava ali gozd, kjer lahko še nadalje izvajamo gozdni vrtec in druge dejavnosti za otroke, ki so povezane z veliko bivanja v  naravi. Zato verjetno pride v poštev obrobje mesta.

Projekt bomo lahko izpeljali le s pomočjo zbranih donatorskih sredstev in hkrati z ugodnim dolgoročnim kreditom, ki ga bomo z gotovostjo lahko odplačevali, z našim dobrim poslovanjem – kakor do sedaj.

Do sedaj smo sami financirali celoten razvoj vrtca, izključno z lastnim delom in dobrim poslovanjem in prav tako s pomočjo donacij posameznikov in podjetij. Hvaležni smo vsem podjetjem in posameznikom, ki so verjeli v nas, saj smo njihovo zaupanje upravičili.  

Z velikim upanjem smo se obrnili na Fundacijo HERMES-Österreich, saj ocenjujemo, da bi s poroštvi staršev, zaposlenih in partnerjev lahko pridobili tudi del brezobrestnega kredita. Dogovarjamo se tudi za možnost najema dolgoročnega bančnega kredita v Sloveniji za preostanek potrebnih sredstev, hkrati pa že zbiramo donatorska sredstva, s katerimi bi lahko zagotovili ustrezno višino lastnega vložka.

Naprošamo vas, da bi tudi vi s svojimi prispevki omogočili uspešno delovanje takšnega vrtca še za prihodnje generacije otrok v našem mestu in pomagali pri reševanju trenutne prostorske stiske našega vrtca.

Viktorija Kovačič, direktorica

 

 

 

Priloge