INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Prosto del. mesto: pomočnik vzgojitelja (m/ž)
zaposlitev July 2, 2020

Na Inštitutu Sofijin izvir Maribor, Zasebni Waldorfski vrtec Studenček, razpisujemo prosto delovno mesto:

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA (1 osebo)

Uporaba izrazov

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Pogoji:

 • najmanj V. stopnja izobrazbe pedagoške smeri oz. »vzgojitelj predšolskih otrok«
 • veselje do dela s predšolskimi otroci
 • pripravljenost na permanentno izpopolnjevanje in učenje
 • pripravljenost za kreativno timsko delo in osebnostni razvoj
 • poznavanje programa Word in elektronske pošte
 • komunikacijske veščine
 • oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (predložitev pisne izjave)
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (predložitev pisne izjave)
 • vozniški izpit B kategorije

Prednosti:

 • zaključena waldorfska specializacija ali vsaj vključitev v izobraževanje z namenom pridobitve izobrazbe
 • izkušnje v waldorfskih institucijah
 • poznavanje waldorfske pedagogike
 • več kot 3 leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih
 • znanje nemškega jezika

Nudimo:

 • zaposlitev za krajši delovni čas (20 ur/teden)
 • zaposlitev za določen čas 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja. Pričetek dela je 1.9.2020
 • zanimivo in dinamično delovno okolje

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili pošljite na naš naslov: Inštitut Sofijin izvir Maribor, Waldorfski vrtec Studenček, Pekrska cesta 6, 2000 Maribor. Upoštevali bomo prijave, ki bodo na naš naslov prispele do vključno četrtka 23.7.2020.

 

V Mariboru, 1. julija 2020

Viktorija Kovačič, direktorica