INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Prosto delovno mesto Pomočnik vzgojitelja
zaposlitev March 19, 2021

ZAPOSLIMO NOVO OSEBO – “VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA”, krajši delovni čas 20 ur/teden

Pogoji:

 • končana vsaj V. stopnja izobrazbe pedagoške smeri oz. »vzgojitelj predšolskih otrok«
 • veselje do dela s predšolskimi otroci
 • pripravljenost na permanentno izpopolnjevanje in učenje
 • pripravljenost za kreativno timsko delo in osebnostni razvoj
 • poznavanje programa Word in elektronske pošte
 • komunikacijske veščine
 • oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (predložitev pisne izjave)
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (predložitev pisne izjave)
 • vozniški izpit B kategorije

Prednosti:

 • poznavanje ali zanimanje za waldorfsko (Steinerjevo) pedagogiko
 • interes za vključitev v izobraževanje z namenom pridobitve waldorfske izobrazbe/specializacije
 • zaželena zaključena waldorfska specializacija ali izkušnje v waldorfskih institucijah
 • znanje tujega jezika

Nudimo:

 • zaposlitev za krajši delovni čas (20 ur/teden)
 • zaposlitev za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja. Pričetek dela je čimprej, predvidoma s 1.4.2021
 • enoletno praktično usposabljanje na delovnem mestu z izkušenim mentorjem
 • zanimivo, dinamično in prijazno delovno okolje

 

Zainteresirane prijazno vabimo, da svoje pisne prijave z življenjepisom in dokazili pošljete na naš naslov: Inštitut Sofijin izvir Maribor, Waldorfski vrtec Studenček, Pekrska cesta 6, 2000 Maribor in e-naslov: viktorija.kovacic@sofijinizvir.si

Vašo prijavo pričakujemo do ponedeljka 29.3.2021.

 

Uporaba izrazov: V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.