INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Prosto delovno mesto za pomočnika vzgojitelja
zaposlitev January 18, 2024

Na Inštitutu Sofijin izvir Maribor razpisujemo eno (1) prosto delovno mesto:

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS 20 UR/TEDEN

Pogoji:

 • najmanj V. stopnja izobrazbe pedagoške smeri »vzgojitelj predšolskih otrok«
 • veselje do dela s predšolskimi otroci
 • pripravljenost za kreativno timsko delo in osebnostni razvoj
 • poznavanje programa Word in elektronske pošte
 • komunikacijske veščine
 • oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (predložitev potrdila)
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (predložitev potrdila)

Prednosti pri izboru:

 • vključenost ali interes za vključitev v izobraževanje z namenom pridobitve waldorfske izobrazbe/specializacije
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih
 • poznavanje in interes za waldorfsko pedagogiko

Nudimo:

 • zaposlitev za krajši delovni čas (20 ur/teden)
 • zaposlitev za določen čas 7 mesecev z obdobjem poskusnega dela 1 mesec
 • prijazno in vzpodbudno delovno okolje
 • možnost brezplačnega internega praktičnega usposabljana za waldorfskega vzgojitelja za kandidate, ki že obiskujejo waldorfsko izobraževanje z mentorjem (pripravništvo)

 

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili pošljite na naš e-naslov: info@sofijinizvir.si. Upoštevali bomo prijave, ki bodo na naš naslov prispele do vključno 31.1.2024.

V Mariboru, 15. januarja 2024

Uporaba izrazov

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.