INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Metodika

 • Primer dnevnega urnika dejavnosti

  Ritem skupine otrok med 3 in 6 letom

  • Jutranji sprejem posameznih otrok v igralnici, otroci se pozdravijo vzgojiteljico in se lahko prosto igrajo ali se pridružijo vzgojiteljici pri pripravi zajtrka,
  • sledi zajtrk v manjših podskupinah, glede na to kako otroci prihajajo, tisti, ki so pozajtrkovali se lahko vključijo v prosto igro ali pomagajo vzgojiteljici pri pospravljanju posode,
  • po zaključenem sprejemu otrok in zajtrku vzgojiteljica izvaja umetniške dejavnosti, katerim se otroci spontano pridružijo. Umetniške dejavnosti imajo svoj tedenski raspored.
  • sledi prosta igra otrok in izvajanje ročnih del. Prosta igra je v tem starostnem obdobju kompleksna in vsebuje celo paleto kompetenc, ki so jih otroci do sedaj pridobili, hkrati otroci uporabljajo, preizkušajo in vadijo nove sposobnosti kot na primer bolj razvito govorno komunikacijo, igre s predstavami in bogatimi domišljijskimi slikami, gibalno zahtevna izvajanja, pestro socialno dinamiko, raziskovanje novih področij, igre vlog – vživljanje, preizkušanje meja in lastnih zmogljivosti, ter tudi že proučujejo in opazujejo kako odrasli/ vzgojitelji, odreagirajo na določene situacije, v katerih odrasla oseba kaže svojo sposobnost osredotočanja, mentalne prisotnosti in pravične presoje v situacijah, ki nastanejo v pestri socialni dinamiki,
  • pospravljanje, otroci sodelujejo spontano ali s pomočjo motivacijskih iger in zgodb,
  • rajanje je daljše in zahtevnejše, običajno je to celovita zgodba, pospremljena z zahtevnejšimi gibi in koordinacijo, petjem in pripovedovanjem poetičnega besedila, ista vsebina se ponavlja predvidoma 1 mesec, potem je na vrsti nova zgodba,
  • sadna malica in čaj,
  • postopen prehod v garderobo in na vrt, poudarek je pri spodbujanju samostojnosti pri oblačenju otrok, vse poteka umirjeno brez naglice,
  • bivanje na vrtu in prosta igra ter sodelovanje pri vrtnih opravilih in projektih,
  • ob sredah je pred kosilom lutkovna pravljica,
  • pri mizi je prstna igra z gestami in izrek,
  • sledi kosilo,
  • umivanje zobkov pospremljeno z motivacijsko pesmico,
  • postopen prehod v spalnico
  • igranje na liro ali metalofon in pripovedovanje pravljice v spalnici,
  • sledi počitek in spanje,
  • priprava na šolo za večje otroke “Ustvarjalnice”,
  • sledi popoldanska malica,
  • potem je prosta igra v igralnici ali na vrtu ob ugodnem vremenu,
  • postopen odhod domov.

  Pri izvajanju vseh dejavnosti damo otrokom možnost, da se sami priključijo dejavnosti v svojem lastnem tempu, to je pomemben pogoj za razvoj inovativnost in voljo do lastnega ustvarjanja ter veselja do dela.

 • Vsako dejavnost lahko otrok izvaja po svoje

  Ni pomemben rezultat, temveč delo samo. Odrasli pa smo dolžni delo tako pripraviti, da se material ne uničuje. Izdelke lahko potem koristno uporabimo, pri izdelavi je vzgojitelj zgled kako se lahko nekaj skrbno naredi do konca. To so lastnosti in sposobnosti pomembne za kasnejše življenje. S takšnim načinom, vplivamo na dober razvoj samostojnost, samoiniciativnosti ter krepimo dobre socialne navade kot so potrpežljivost, hvaležnost, kreativno reševanje konfliktov, radodarnost, pomoč in sodelovaje itd.
  Dejavnosti se vsak dan ponavljajo v enakem zaporedju, s tem otrokom omogočimo spontano, ne stresno ter samoiniciativno vključevanje in zadostno število ponovitev, da lahko otroci vsebine usvojijo na vseh nivojih svojega delovanja.

  Otrokom damo dovolj časa in kreiramo umirjeno vzdušje s tem, ko sami delamo umirjeno in zbrano, brez ihte ali površnosti.

 •