INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Smernice

Programi in dejavnosti v našem vrtcu omogočajo razvoj široke palete bazičnih sposobnosti otroka in optimalen razvoj ter negovanje otrokovih čutov. Zadovoljno otroštvo, brez stresa in strahu, je pravi pogoj za rast in razvoj zdravih organov in vseh telesnih ter mentalnih funkcij.

Bazične sposobnosti se s človekovim razvojem preobrazijo in nadgrajujejo, v kompleksnejše sposobnosti, na čustvenih in mentalnih nivojih človekovega delovanja. Šola lahko s svojim delom/programom dobro nadaljuje tam, kjer so dobro utrjene temeljne sposobnosti. Vsako prehitevanje – ne samo, da je nekoristno, temveč lahko otroku tudi škoduje, zato ne prenašamo poučevanja in šolskega programa v predšolsko obdobje. Kajti otroci se pri soočanju s prezahtevnimi nalogami počutijo neuspešne in nemočne, kar povzroča slab razvoj pozitivne samopodobe.

Prezahtevne naloge povzročajo pasivnost otroka in ga dela vedno bolj odvisnega od zunanje pomoči in navodil, kar je slaba podlaga za samoiniciativnost in kreativnost itd. Človek lahko določeno znanje osvoji le takrat, ko je celostno (telesno, čustveno in mentalno) dozorel in postane zato tudi ustrezno dojemljiv.