INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Delovni čas

POSLOVNI ČAS VRTCA STUDENČEK

Enota na Valvasorjevi ulici 75 je  dnevno odprta od 7.00 do 16.30 ure.

Poslovna enota Čarobni vrt na Pekrski cesti 6 je dnevno odprta od 7.15 do 16.15 ure.

Tajništvo vrtca je na Pekrski cesti 6 na Studencih.

Uradne ure v tajništvu vrtca so v ponedeljek in sredo od 13.00 do 15.00 ure ter torek ter četrtek med 9.00 in 11.00 uro.

Govorilne ure za starše so vsak četrtek od 15. ure dalje oziroma po vnaprejšnjem dogovoru z vzgojiteljico v posamezni skupini.

Informativni razgovori in ogledi vrtca za nove družine, ki nam posredujete informativno prijavnico objavljeno na naši spletni strani, potekajo po vnaprejšnjem dogovoru in določitvi ustreznega termina iz strani vodje posamezne skupine.

Vrtec je zaprt ob sobotah, nedeljah in praznikih ter tiste določene dneve, ki so navedeni v Letnem koledarju poslovnega časa (rubrika “Koledar dogodkov“).

LETNI KOLEDAR POSLOVNEGA ČASA VRTCA STUDENČEK

V času šolskih počitnic je v vrtcu zaradi upada prisotnih otrok, organizirano počitniško varstvo. Tiste dneve, ko je za počitniško varstvo prijavljenih manj kot pet (5) otrok, iz vseh skupin v obeh enotah, je vrtec zaprt. Vrtec si pridružuje pravico organizirati združevanje otrok iz obeh enot, na eni lokaciji v primerih, ko v eni enoti ni dovolj prijavljenih otrok za počitniško varstvo. Vrtec, glede na okoliščine in potrebe, določi v kateri enoti bo potekalo varstvo, ali bo to Valvasorjeva ulica ali Pekrska cesta, ki sta medsebojno oddaljeni le 3 minute.

Vrtec je zaprt ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v božičnih praznikih vse dni, vključno s 24. decembrom do 3. januarja. Waldorfski vrtec Studenček je zaprt 24. decembra, ko vsako leto obeležimo Dan vrtca.

 • Koledar dejavnosti vrtca v šolskem letu 2020/2021

  Podrobni termini iz pričujočega splošnega koledarja vrtca so za vsako posamezno skupino in oba gnezda vneseni v rubriki Koledar dogodkov

  SEPTEMBER

  • v dopoldanskem času potekajo individualna uvajanja otrok po skupinah ob prisotnosti staršev. Uvajanja se ob večjem številu novo vpisanih otrok, raztegnejo tudi v oktober in november. Uvajanja lahko izvajamo tudi ob medletnem vpisu v katerem koli mesecu;
  • ločeno po skupinah poteka »Prvi starševski večer« v novem šolskem letu. Na njem se predstavijo zaposleni, skupina otrok, plan pedagoških dejavnosti in hišni red vrtca ter načini skupnega dela za uspešno sodelovanje. Namenjen je medsebojnem spoznavanju zaposlenih in staršev ter staršev medsebojno;
  • delovne akcije po skupinah za jesensko urejanje vrta, skupaj starši in zaposleni;
  • v popoldanskem času poteka enkrat mesečno »Klub staršev« pod vodstvom izkušene waldorfske vzgojiteljice in ravnateljice ga. Petre Mohorič. V klubu se starši pogovarjajo o aktualnih vzgojnih temah in spoznavajo razvojne potrebe malčkov s pomočjo prevedenih člankov za starše iz nemške strokovne revije Umetnost vzgoje;
  • dopoldan v sklopu pedagoškega procesa poteka aktualno »Individualno praznovanje rojstnega dneva otroka«, starši po dogovoru z vzgojiteljico predhodno naročijo torto (vrtec naroča pri dobavitelju kosil).

  OKTOBER

  • Izlet z avtobusom na ekološko kmetijo, ločeno po skupinah za večje otroke
  • v začetku meseca organiziramo strokovno »Jesensko srečanje prijateljev Waldorfskega vrtca Studenček«, namenjeno staršem in strokovnim delavcem;
  • ločeno po skupinah poteka v dopoldanskem času »Praznik zahvale za darove narave«;
  • Svet staršev organizira »Kostanjev piknik« za cel vrtec;
  • v posameznih skupinah že potekajo različne popoldanske rokodelske delavnice za izdelavo igrač in izdelkov namenjenih prodaji na Božičnem bazarju;
  • po skupinah dopoldan, poteka vsaj enkrat tedensko za večje otroke »Gozdni vrtec«;
  • v popoldanskem času poteka enkrat mesečno »Klub staršev«, pod vodstvom izkušene waldorfske vzgojiteljice in ravnateljice ga. Petre Mohorič. V klubu se starši pogovarjajo o aktualnih vzgojnih temah in spoznavajo razvojne potrebe malčkov, s pomočjo prevedenih člankov za starše iz nemške strokovne revije Umetnost vzgoje;
  • dopoldan v sklopu pedagoškega procesa poteka aktualno »Individualno praznovanje rojstnega dneva otroka«, starši po dogovoru z vzgojiteljico predhodno naročijo torto (vrtec naroča pri dobavitelju kosil).

  NOVEMBER

  • v novembrskih šolskih počitnicah nudimo počitniško varstvo;
  • okrog novembra (Sv. Martin) se praznuje »Praznik svetilk«, ločeno po skupinah v popoldanskem času skupaj s starši;
  • Starševski večeri po skupinah ali adventna delavnica priprave na prihod Sv. Miklavža;
  • zadnjo soboto v novembru sodelujemo na Božičnem bazarju Waldorfske šole Maribor, ki poteka v prostorih Waldorfske šole na Valvasorjevi ul. 75, na Studencih;
  • po skupinah dopoldan, poteka vsaj enkrat tedensko za večje otroke »Gozdni vrtec«;
  • v popoldanskem času poteka enkrat mesečno »Klub staršev«, pod vodstvom izkušene waldorfske vzgojiteljice in ravnateljice ga. Petre Mohorič. V klubu se starši pogovarjajo o aktualnih vzgojnih temah in spoznavajo razvojne potrebe malčkov, s pomočjo prevedenih člankov za starše iz nemške strokovne revije Umetnost vzgoje;
  • dopoldan v sklopu pedagoškega procesa poteka aktualno »Individualno praznovanje rojstnega dneva otroka«, starši po dogovoru z vzgojiteljico predhodno naročijo torto (vrtec naroča pri dobavitelju kosil).

  DECEMBER

  • »Praznovanje Sv. Miklavža« poteka ločeno po skupinah. Občasno skupino obišče Sv. Miklavž na prazniku v popoldanskih urah skupaj s starši;
  • »Predbožični zaključek v vrtcu« – praznovanje božiča za otroke in starše poteka ločeno po skupinah običajno zadnji dan pred božičnimi počitnicami;
  • po skupinah dopoldan poteka vsaj enkrat tedensko za večje otroke »Gozdni vrtec«;
  • v popoldanskem času poteka enkrat mesečno »Klub staršev«, pod vodstvom izkušene waldorfske vzgojiteljice in ravnateljice ga. Petre Mohorič. V klubu se starši pogovarjajo o aktualnih vzgojnih temah in spoznavajo razvojne potrebe malčkov, s pomočjo prevedenih člankov za starše iz nemške strokovne revije Umetnost vzgoje;
  • dopoldan v sklopu pedagoškega procesa poteka aktualno »Individualno praznovanje rojstnega dneva otroka«, starši po dogovoru z vzgojiteljico predhodno naročijo torto (vrtec naroča pri dobavitelju kosil).

  JANUAR

  • vrtec odpira vrata januarja oziroma prvi naslednji delovni dan po 2. januarju;
  • praznik Svetih Treh kraljev (Epifanije), poteka v dopoldanskem času v posamezni skupini;
  • v januarju izvajamo v dopoldanskem času smučarske tečaje – Sofijin smučarski vrtec – za manjše skupine prijavljenih otrok iz našega vrtca, starih nad 4 leta. Včasih se zaradi vremenskih razmer tečaji raztegnejo tudi v februar;
  • popoldan poteka »Tradicionalna Studenčkova čajnica«. Namenjena je pogovoru o aktualnih temah vzgoje in zdravja pri majhnih otrocih, občasno povabimo tudi zunanje strokovnjake. Za otroke ponudimo varstvo v času dogodka;
  • po skupinah dopoldan poteka vsaj enkrat tedensko za večje otroke »Gozdni vrtec«;
  • v popoldanskem času poteka enkrat mesečno »Klub staršev«, pod vodstvom izkušene waldorfske vzgojiteljice in ravnateljice ga. Petre Mohorič. V klubu se starši pogovarjajo o aktualnih vzgojnih temah in spoznavajo razvojne potrebe malčkov, s pomočjo prevedenih člankov za starše iz nemške strokovne revije Umetnost vzgoje;
  • dopoldan v sklopu pedagoškega procesa poteka aktualno »Individualno praznovanje rojstnega dneva otroka«, starši po dogovoru z vzgojiteljico predhodno naročijo torto (vrtec naroča pri dobavitelju kosil).

  FEBRUAR

  • v času zimskih šolskih počitnic nudimo počitniško varstvo;
  • v pustnem tednu pripravijo vzgojiteljice tematski »Pustni torek« ali petek v kolikor pade torek v počitnice, v dogovoru in s sodelovanjem s starši;
  • po skupinah dopoldan, poteka vsaj enkrat tedensko za večje otroke »Gozdni vrtec«;
  • v popoldanskem času poteka enkrat mesečno »Klub staršev«, pod vodstvom izkušene waldorfske vzgojiteljice in ravnateljice ga. Petre Mohorič. V klubu se starši pogovarjajo o aktualnih vzgojnih temah in spoznavajo razvojne potrebe malčkov, s pomočjo prevedenih člankov za starše iz nemške strokovne revije Umetnost vzgoje;
  • dopoldan v sklopu pedagoškega procesa poteka aktualno »Individualno praznovanje rojstnega dneva otroka«, starši po dogovoru z vzgojiteljico predhodno naročijo torto (vrtec naroča pri dobavitelju kosil).

  MAREC

  • delovna akcija s starši za pomladno urejanje vrta in igrišča;
  • Starševski večeri potekajo različno po posameznih skupinah;
  • po skupinah dopoldan, poteka vsaj enkrat tedensko za večje otroke »Gozdni vrtec«
  • v popoldanskem času poteka enkrat mesečno »Klub staršev«, pod vodstvom izkušene waldorfske vzgojiteljice in ravnateljice ga. Petre Mohorič. V klubu se starši pogovarjajo o aktualnih vzgojnih temah in spoznavajo razvojne potrebe malčkov, s pomočjo prevedenih člankov za starše iz nemške strokovne revije Umetnost vzgoje;
  • dopoldan v sklopu pedagoškega procesa poteka aktualno »Individualno praznovanje rojstnega dneva otroka«, starši po dogovoru z vzgojiteljico predhodno naročijo torto (vrtec naroča pri dobavitelju kosil).

  APRIL

  • Po Velikonočnem ponedeljku poteka praznovanje Velike noči* v posamezni skupini v dopoldanskem procesu;

  *Velika noč je premakljiv praznik, datum se določa med 22. marcem in 25. aprilom oziroma en teden po prvi pomladanski polni luni.

  • predzadnjo soboto v aprilu prostovoljno pripravimo zaposleni in starši skupen dogodek » Jurijev sejem Waldorfskega vrtca Studenček« na prostem na igrišču vrtca. Izkupiček je namenjen v socialni sklad vrtca, iz katerega se financirajo znižanja za socialno šibke družine;
  • po skupinah dopoldan poteka vsaj enkrat tedensko za večje otroke »Gozdni vrtec«;
  • v popoldanskem času poteka enkrat mesečno »Klub staršev«, pod vodstvom izkušene waldorfske vzgojiteljice in ravnateljice ga. Petre Mohorič. V klubu se starši pogovarjajo o aktualnih vzgojnih temah in spoznavajo razvojne potrebe malčkov, s pomočjo prevedenih člankov za starše iz nemške strokovne revije Umetnost vzgoje;
  • dopoldan v sklopu pedagoškega procesa poteka aktualno »Individualno praznovanje rojstnega dneva otroka«, starši po dogovoru z vzgojiteljico predhodno naročijo torto (vrtec naroča pri dobavitelju kosil).

  MAJ

  • med prvomajskimi prazniki nudimo počitniško varstvo;
  • otroci v dopoldanskem času praznujejo »Praznik cvetlic« (Vnebohod) znotraj posamezne skupine, praznik je posvečen elementu zraka;
  • otroci v dopoldanskem času praznujejo »Praznik Bele ptice« (Binkošti) znotraj posamezne skupine, s praznovanjem obeležimo pomen skupnosti;
  • zadnji Starševski večer poteka različno po posameznih skupinah;
  • v posameznih skupinah poteka »Binkoštni izlet« v naravo, na cvetočo livado ali gozdno jaso skupaj s starši v popoldanskem času ali v soboto. Praznik je posvečen doživljanju svetlobe, zračnega elementa ter uživanju vonjav cvetočih livad;
  • po skupinah dopoldan, poteka vsaj enkrat tedensko za večje otroke »Gozdni vrtec«;
  • v popoldanskem času poteka enkrat mesečno »Klub staršev«, pod vodstvom izkušene waldorfske vzgojiteljice in ravnateljice ga. Petre Mohorič. V klubu se starši pogovarjajo o aktualnih vzgojnih temah in spoznavajo razvojne potrebe malčkov, s pomočjo prevedenih člankov za starše iz nemške strokovne revije Umetnost vzgoje;
  • dopoldan v sklopu pedagoškega procesa poteka aktualno »Individualno praznovanje rojstnega dneva otroka«, starši po dogovoru z vzgojiteljico predhodno naročijo torto (vrtec naroča pri dobavitelju kosil).

  JUNIJ

  • »Slovesni dan za šolarčke« – praznovanje zaključka za otroke, ki gredo jeseni v šolo. Praznovanje poteka skupaj s starši;
  • praznovanje »Kresa ali Janezovega« v tednu pred začetkom počitniškega varstva (24. 6. Sv. Janez Krstnik). Praznik poteka v dopoldanskem času z otroci, lahko pa tudi v popoldanskem skupaj s starši, različno glede na posamezno skupino;
  • po 25. 6. pričetek poletnih počitnic, skupine se združujejo po sistemu počitniškega varstva zaradi upada števila prisotnih otrok. Vrtec vključi dodatno kadrovsko pomoč zaradi koriščenja letnih dopustov zaposlenih;
  • po skupinah dopoldan poteka vsaj enkrat tedensko za večje otroke »Gozdni vrtec«;
  • dopoldan v sklopu pedagoškega procesa poteka aktualno »Individualno praznovanje rojstnega dneva otroka«, starši po dogovoru z vzgojiteljico predhodno naročijo torto (vrtec naroča pri dobavitelju kosil).

  JULIJ

  • počitniško varstvo poteka tako, da so otroci dnevno več na prostem. Veliko je igre in hlajenja z vodo in poletnih rokodelskih ter umetniških dejavnosti (slikanje, glina, polstenje, petje, rajanja in plesi ipd.).

  AVGUST

  • počitniško varstvo poteka podobno kot v juliju. Vrtec si pridružuje pravico, da pri večjem upadu števila vključenih otrok združi otroke v eni enoti vrtca;
  • vrtec organizira delovno akcijo za čiščenje in urejanje igralnic, igrač in igrišč za zaposlene in starše;
  • v zadnjem tednu v avgustu lahko vrtec prične z uvajanji novo vpisanih otrok.